Happy birthday to you

Happy birthday to you

Happy birthday, happy birthday and the start burn tonight

Happy birthday to you

Happy birthday to you

Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you


Chào mừng sinh nhật đáng yêu

Chào mừng sinh nhật dễ thương

Mừng ngày chúng ta sinh ra đời

Cùng vì sao xa toả sáng

Chào mừng sinh nhật đáng yêu

Chào mừng sinh nhật dễ thương

Mừng ngày chúng ta sinh ra đời

Hát với nhau lời chúc mừng