Vì sao bị thiếu 1 ô vuông


Đề bài : 
   Ở hình tam giác A, người ta cắt ra thành 4 phần
   Sau đó ghép 4 phàn lại, được hình B
   Vì sao , ở hình B lại bị thiếu 1 ô vuông ?

Nhận xét