Cuốn sách “Tuyển Chọn 405 Bài Tập Toán 7” được lựa chọn đầy đủ các dạng toán mà các em đã học, được bố trí các dạng bài từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, nhằm giúp các em phát triển tư duy, óc sáng tạo.

Sách gồm hai phần: Phần I.Đại số và Phần II. Hình học