Trọng Tâm Kiến Thức Và Phương Pháp Giải Bài Tập Toán 7 Tập 1,2

 

Cuốn sách “Trọng Tâm Kiến Thức Và Phương Pháp Giải Bài Tập Toán 7 Tập 1,2” của tác giả Bùi Văn Tuyên – Nguyễn Đức Trường được biên soan nhằm giúp các em học sinh Trung học cơ sở khối lớp 7 nằm vững phương pháp giải toán.Nhận xét