Học Tốt Sinh Học 7 – Võ Thị Thu Tuyết

 


Cuốn sách “Học tốt sinh học 7” của tác giả Võ Thị Thu Tuyết – La Thị Thu Cúc biên soạn nhằm giúp các em hệ thống kiến thức trọng tâm trong chương trình sách giáo khoa sinh học 7, đồng thời hướng dẫn giải trả lời và giải chi tiết các bài tập sinh học, ngoài ra sách còn có thêm các bài tập bổ sung, giúp các em nâng cao kỹ năng làm các bài tập.

Nhận xét