Bộ sách “Học Tốt Ngữ Văn 7” gồm hai tập, Tập 1 và Tập 2 được soạn thảo nhằm cung cấp cho các em tài liệu để tham khảo, nâng cao khả năng tự học cũng như giúp các em có được phương pháp phân tích để làm các bài tập văn.