Cuốn sách Đề kiểm tra kiến thức Vật lí 7 của tác giả Phạm Ngọc Tiến bám sát chương trình Vật lí lớp 7 hiện hành và được biên soạn theo từng đơn vị bài học. Cuốn sách gồm 3 phần:

A. trọng tâm kiến thức: tóm tắt các kiến thức quan trọng cần nhớ ở học kỳ 1 và học kỳ 2 giúp học sinh vận dụng vào việc trả lời câu hỏi lí thuyết và bài tập trong các đề thi vật lý 7.

B. Đề kiểm tra kiến thức: đây là nội dung chính của quyển sách, bao gồm các đề kiểm tra một tiết (45 phút) và kiểm tra học kì

C. Hướng dẫn giải các đề kiểm tra: là phần giúp học sinh tự đánh giá kết quả làm bài của mình, đồng thời học thêm những kiến thức và cách trả lời ngắn gọn mà đủ ý.