Cuốn sách Đề kiểm tra kiến thức toán 7 thuộc bộ sách đề kiểm tra kiến thức toán trung học cơ sở từ lớp 6,7,8,9. Đây là bộ sách hay, cung cấp cho các em các kiến thức trọng tâm, và kỹ năng để học tốt môn toán.

Sách bao gồm các dạng đề kiểm tra bám sát chương trình toán lớp 7 hiện hành, giúp học sinh dễ dàng ôn luyện kiểm tra kiến thức sau mỗi phần, mỗi chương theo nội dung sách giáo khoa. Từ đó giúp các em tự tin, phát huy tính sáng tạo, làm tốt các bài kiểm tra toán.

Sách gồm 2 phần:

Phần 1: Đề mẫu và hướng dẫn giải

Phần 2: Một số đề kiểm tra ở các địa phương