Trang chủ > Javascript cơ bản

Lý thuyết

JavaScript là gì

JavaScript là ngôn ngữ kịch bản phía máy khách phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi. Kịch bản phía máy khách đề cập đến các tập lệnh chạy trong trình duyệt web của bạn. JavaScript được thiết kế để thêm hiệu ứng tương tác và động cho các trang web bằng cách thao tác nội dung được trả về từ máy chủ web.

JavaScript là một ngôn ngữ hướng đối tượng và nó cũng có một số điểm tương đồng về cú pháp với ngôn ngữ lập trình Java. Nhưng, JavaScript không liên quan đến Java theo bất kỳ cách nào.

Tại sao cần học JS

JavaScript là 1 trong 3 ngôn ngữ mà tất cả các nhà phát triển website phải học:

   1. HTML để xây dựng nội dung của website

   2. CSS để chỉ định bố cục của các trang web

   3. JavaScript để lập trình hành vi của các trang web

Các trang web không phải là nơi duy nhất sử dụng JavaScript. Nhiều chương trình máy tính để bàn và máy chủ sử dụng JavaScript. Node.js là nổi tiếng nhất. Một số cơ sở dữ liệu, như MongoDB và CouchDB, cũng sử dụng JavaScript làm ngôn ngữ lập trình của họ.

Bạn có thể làm gì với javascript

Có rất nhiều điều bạn có thể làm với JavaScript.

Bạn có thể sửa đổi nội dung của một trang web bằng cách thêm hoặc xóa các yếu tố.

Bạn có thể thay đổi kiểu dáng và vị trí của các thành phần trên trang web.

Bạn có thể theo dõi các sự kiện như nhấp chuột, di chuột, v.v. và phản ứng với nó.

Bạn có thể thực hiện và kiểm soát chuyển tiếp và hình ảnh động.

Bạn có thể tạo cửa sổ bật lên cảnh báo để hiển thị thông tin hoặc thông báo cảnh báo cho người dùng.

Bạn có thể thực hiện các thao tác dựa trên đầu vào của người dùng và hiển thị kết quả.

Bạn có thể xác nhận đầu vào của người dùng trước khi gửi nó đến máy chủ.

Danh sách không kết thúc ở đây, có nhiều điều thú vị khác mà bạn có thể làm với JavaScript. Bạn sẽ tìm hiểu về tất cả chúng một cách chi tiết trong các chương sắp tới.