Bồi Dưỡng Năng Lực Tự Học Vật Lí Lớp 7

 


Cuốn sách “Bồi Dưỡng Năng Lực Tự Học Vật Lí Lớp 7” được  biên soạn nhằm giúp các em học sinh nắm vựng các kiến thức trọng tâm, nâng cao khả năng giải các bài toán vật lý 7. Sách được biên soạn theo nội dung hiện hành, các câu hỏi và bài tập được sắp xếp từ dễ đến khó sẽ giúp các em học sinh rèn luyện phát triển tư duy độc lập, óc sáng tạo của bản thân.

Cấu trúc của sách gồm 3 chương:

  • Chương I: Quang học
  • Chương II: Âm học
  • Chương III: Điện học


Nhận xét