Cuốn sách “Bộ đề thi học sinh giỏi vật lý lớp 7” tuyển chọn các đề hay để các em luyện tập, làm quen với các bài toán vật lí hay và khó, giúp các em thử sức để kiểm tra năng lực của mình, từ đó bổ sung phần còn chưa chắc chắn, để đảm bảo kiến thức toàn diện và đạt điểm cao trong các kỳ thi học sinh giỏi huyện, tỉnh thành phố.