Cuốn sách Bài tập vật lý lớp 7 nâng cao tuyển tập các dạng bài tập nâng cao, bài tập rèn luyện, bài tập có hướng dẫn giải, tóm tắt các chủ điểm lý thuyết lớp 7 trọng tâm.