Tóm tắt lý thuyết - Bài 20 Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào


Tế bào  =>  => Cơ quan => Hệ cơ quan => Cơ thể 


1. Mô là gì?
   - Mô là tập hợp một nhóm tế bào giống nhau về hình dạng và cùng thực hiện một chức năng nhất định.2. Cơ quan là gì?
- Cơ quan là tập hợp của nhiều mô cùng thực hiện một chức năng trong cơ thể.
3.1 Hệ cơ quan là gì?
Hệ cơ quan là tập hợp một số cơ quan cùng hoạt động để thực hiện một chức năng nhất định.3.2 Cơ thể đa bào được cấu tạo như thế nào?
- Cơ thể đa bào được cấu tạo từ nhiều cơ quan và hệ cơ quan. Các cơ quan cùng thực hiện chức năng tạo thành hệ cơ quan, các hệ cơ quan hoạt động thống nhất, nhịp nhàng để thực hiện chức năng sống.

BÀI TẬP

KHTN 6 bài 20 trang 97 Câu 1

Đơn vị cấu tạo và chức năng cơ bản của mọi cơ thể sống là:

A. mô

B. tế bào

C. cơ quan

D. hệ cơ quan

Chọn đáp án B

KHTN 6 bài 20 trang 97 Câu 2

Trong cơ thể đa bào, tập hợp các tế bào giống nhau cùng thực hiện một chức năng nhất định được gọi là

A. mô

B. tế bào

C. cơ quan

D. hệ cơ quan

Chọn đáp án A

KHTN 6 bài 20 trang 97 Câu 3

Kể tên các cơ quan thuộc hệ hô hấp ở người và cho biết mỗi liên hệ về chức năng của các cơ quan

Gợi ý trả lời

Cơ quan thuộc hệ hô hấp ở người: Mũi, hầu, thanh quản, khí quản, phổi,…

Mối liên hệ: mũi, hầu và thanh quản lấy không khí bên ngoài cơ thể, làm ấm, sưởi ấm và lọc không khí trước khi cung cấp vào phổi. Sau đó khí quản và phổi tiếp nhận không khí đó thực hiện lọc và trao đổi khí

KHTN 6 bài 20 trang 97 Câu 4

Khi em tập thể dục, những cơ quan và hệ cơ quan nào trong cơ thể cùng phối hợp hoạt động?

Gợi ý trả lời

Khi em tập thể dục, Lúc đó, các hệ cơ quan phối hợp chặt chẽ tăng cường hoạt động: hệ thần kinh điều khiển các hệ cơ hoạt động, tim đập nhanh và mạnh hơn, mạch máu dãn, hệ hô hấp hoạt động thở nhanh và sâu hơn, mồ hôi tiết nhiều hơn…
Sách giáo khoa