Đề bài :   Ngày 10-10-2000 rơi vào ngày thứ ba. Hỏi ngày 10-10-2010 rơi vào thứ mấy 

 

Câu đố có thể có nhiều đáp án khác nữa nhé


Từ năm 2000 đến năm 2010 có 3 năm nhuận (là năm có 366 ngày). Cụ thể các tháng 2 của những năm sau có 29 ngày: Tháng 2/2000, Tháng 2/2004, Tháng 2/2008

Do bài toán chỉ xét từ tháng 10 năm 2000 nên bỏ qua năm nhuận của năm 2000. Nên chỉ còn 2 năm nhuận 2004 và 2008

Vậy số ngày từ 10-10-2000 đến 10-10-2010 là : 365 x 10 + 2 = 3652 ngày

Vì 3652 : 7 = 521 tuần và dư 5 ngày, nên ngày 10-10-2010 là ngày chủ nhật