Tóm tắt lý thuyết 1. Chuẩn bị
   - Dụng cụ: kính lúp cầm tay, kính hiển vi quang học, đĩa kính đồng hồ, lam kính, lamen, pipette, kim mũi mác, panh, bình thủy tinh.
   - Hóa chất: xanh methylene, nước cất.
   - Mẫu vật: trứng cá, củ hành tươi, ếch đồng sống.

2. Cách tiến hành
 Quan sát tế bào trứng cá bằng mắt thường và kính lúp
   - Bước 1: Dùng kim mũi mác tách trứng cá cho vào đĩa đồng hồ đã có sẵn vài giọt nước cất.
   - Bước 2: Quan sát bằng mắt thường và kính lúp cầm tay.
   - Bước 3: Vẽ tế bào quan sát được.

 Quan sát tế bào biểu bì vảy hành bằng kính hiển vi quang học
   - Bước 1: Nhỏ 1 giọt nước cất lên lam kính để sẵn trong đĩa kính đồng hồ
   - Bước 2: Dùng kim mũi mác bóc nhẹ lớp biểu bì vảy hành
   - Bước 3: Đặt vảy hành đã bóc lên lam kính đã có giọt nước cất, đậy lamen
   - Bước 4: Quan sát dưới kính hiển vi với vật kính 10x, 40x và vẽ tế bào quan sát được

 Quan sát hình dạng tế bào biểu bì da ếch
   - Bước 1: Dùng panh vớt vài mẩu da ếch trong bình nhốt ếch cho vào đĩa đồng hồ
   - Bước 2: Nhỏ một giọt xanh methylene vào đĩa kính đồng hồ đã có sẵn mẫu da ếch, để khoảng một đến hai phút
   - Bước 3: Nhỏ 1 giọt nước cất
   - Bước 4: Dùng panh vớt mẩu da ếch đã nhuộm trải đều trên lam kính, đậy lamen. Dùng giấy thấm thấm nước tràn ra ngoài tiêu bản
   - Bước 5: Quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi với vật kính 10x, 40x và vẽ tế bào quan sát được

 Báo cáo kết quả thực hành
   - Hoàn thành báo cáo theo mẫuBÀI TẬP


Báo cáo kết quả thực hành

1. Vẽ và chú thích tế bào trứng cá đã quan sát được. tại sao khi tách trứng cá chép cần nhẹ tay?

2. Vẽ và chú thích tế bào biểu bì vảy hành đã được quan sát. Tại sao khi tách tế bào biểu bì vảy hành, phải lấy một lớp thật mỏng?

3. Vẽ và chú thích tế bào biểu bì da ếch đã được quan sát

Bài làm:

1. Khi tách trứng cá cần nhẹ tay bởi vì tế bào biểu bì của trứng cá rất mỏng

2. Bởi vì để có thể dễ quan sát được tế bào biểu bì vảy hànhSách giáo khoa