Dẫn truyện 

Chuyện về một anh hùng sau khi đánh bại Quỷ vương và bắt đầu hòa nhập với cuộc sống yên bình.
Việc thử thách anh hùng mong muốn đầu tiên là kiếm được vợ cho mình ...
 Đọc truyện 

   -   Chap 1
   -   Chap 2
   -   Chap 3
   -   Chap 4
   -   Chap 5
   -   Chap 6
   -   Chap 7
   -   Chap 8
   -   Chap 9
   -   Chap 10
   -   Chap 11
   -   Chap 12
   -   Chap 13
   -   Chap 14
   -   Chap 15