nopCommerce là một phần mềm mã nguồn mở (open-source) được viết cho lĩnh vực thương mại điện tử (eCommerce) được viết trên nền tảng (framwork) ASP.NET của Microsoft với ngôn ngữ lập trình được sử dụng chính là C#.  Đây là một giải pháp mang đầy đủ các đặc điểm phù hợp cho các website kinh doanh online, nên với việc lựa chọn giải pháp này để triển khai sẽ giúp chúng ta triển khai website một cách nhanh chóng hơn. Trong bài này chúng tôi sẽ tập trung Hướng dẫn phát triển website thương mại điện tử với Nopcommerce cho các bạn trên công cụ chính của lập trình .net đó là Visual Studio.


1    Cài đặt môi trường phát triển 

     nopCommerce là một nền tảng thường mại điện tử (eCommerce) tương đối bảo mật và ổn định đã được hơn 50,000 lựa chọn làm nền tảng. Bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện việc cài đặt nopCommerce với tư cách là một nhà phát triển phần mềm. Để triển khai nopCommerce trên môi trường phát triển dành cho nhà phát triển bạn cần có một phiển bản Visual Studio và Microsoft SQL server. Trong bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn triển khai nopCommerce trên Visual Studio 2017

 • Tải bản mã nguồn (source code) của nopCommerce trên tran web chính thức của nền tảng này tại : https://www.nopcommerce.comĐể tải mã nguồn trên website chính thức của nopCommerce bạn cần có một tài khoản chính thức trên website này, nếu chưa có bạn có thể tự đăng ký trên site : tại đây. Các bạn nhớ chọn đúng email mình thường sử dụng để có thể nhận được mã kích hoạt tài khoản nhé Ngoài phiên bản mới nhất, bạn cũng có thể lựa chọn tải các phiên bản khác nhau của nopEcommerce tại đây. Trong đó website của nopEcommerce, mỗi phiên bản họ đều cung cấp rất đẩy đủ và chuyên nghiệp thông tin về các phiên bản của mình ở trong release notes page.

Ví dụ như nếu bạn chọn sử dụng phiên bản nopCommerce 4.20 phiên bản này sẽ có thông tin như sau:

Highlight features

 • Re-designed admin area. A lot of UI/UX enhancements in admin area
 • Significant performance enhancements
 • nopCommerce can be run on Linux now
 • Docker support

Improvements

 • Upgraded to ASP.NET Core 2.2 and EF Core 2.2
 • HTML minification
 • Significant performance improvement by upgrading to EF Core 2.2 because the previous version of EF had a critical performance issue
 • Faster processing of large catalogs (do not load product attributes for products without attributes)
 • Faster processing of pictures stored in Windows Azure
 • Faster discount calculation
 • Faster generation of bundled and minified JS and CSS files
 • Redis works much faster now
 • Moved jQuery library to the footer (actually all js libraries now)
 • Improved performance of “IsCrawler” method used to detect search engines
 • Cache is cleared much faster now
 • New plugin architecture. Do not load uninstalled plugins in memory. Allow to uninstall/install multiple plugins at the same time
 • ….

 Chú ý :  Để tiếp tục bước 2 bên dưới trên máy tính của bạn cần phải cài đặt các phiên bản của Visual Studio hoặc Microsoft SQL Server (hoặc Microsoft SQL Express), vì bản bài này hướng dẫn cho bản code nopCommerce 4.2 nên khuyến nghị bạn cài đặt Visual Studio 2017 trở nên và Microsoft SQL Server (hoặc Microsoft SQL Express) 2012 trở lên.

2     Cài đặt nopCommerce trong môi trường Visual Studio

      Sau khi tải về, bạn thực hiện giải nén vào một thư mục, bạn sẽ nhìn thấy mã nguồn của nopCommerce được đặt trong thư mục src và mở file Solution của nopCommerce bằng Visual Studio trên máy của bạn.


Bắt đầu từ phiên bản 4.0 trở đi nopEcommerce nâng cấp lên sử dụng phiên bản ASP.NET Core, vì vậy môi trường phát triển của bạn cần có sẵn, như trong bản hướng dẫn này các bạn sử dụng nopCommerce 4.20  với ASP.NET Core 2.2 and EF Core 2.2.

     Bạn sử dụng visual Studio 2017 mở project sẽ mở ra một Solution bao gồm 25 project có cấu trúc như sau:  Trong đó có 3 project thư viện core của nopCommerce, 2 project Web, 4 project test và các Project các chức năng tùy chỉnh (plugin).

Bạn tiến hành thực hiện build Solution, nếu Solution của bạn được build thành công nghĩa là môi trường của bạn đã sẵn sàng cho việc phát triển nopCommerce trên máy tính của bạn, nếu có lỗi dựa vào các thông tin lỗi để cài đặt các thành phần cần thiết cho máy:


Hãy set project Nop.Web là project đầu tiên sẽ chạy (Set as StartUp Project) :nopCommerce là một nền tảng tương đối thuận tiền cho việc triển khai, nó cũng cấp sẵn tính năng cho phép bạn có thể cấu hình để khởi tạo hệ thống cơ sở dữ liệu (database) nếu bạn chưa có. Bạn tiến hàng chạy project Nop.Web, trang đầu tiên bạn nhìn thấy sẽ là trang cho phép bạn cấu hình cơ sở dữ liệu:  Trong đó Admin user email, Admin user password chính là thông tin tài khoản quản trị của bạn sẽ thiết lập cho site nopCommerce của bạn.


 Bạn lựa chọn Checkbox “Create sample data” nhếu bạn muốn sinh dữ liệu demo.

      Các thông tin bên dưới muc “Database information” cho phép bạn cấu hình các thông tin tới cơ sở dữ liệu của bạn. Mặc định nopCommerce sẽ hỗ trợ bạn chạy trên cơ sở dữ liệu quan hệ SQL Server (or SQL Express) database của Microsoft. Để hoàn thiện phần này, tất nhiên trên máy tính của bạn phải cài đặt sẵn một cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server (hoặc Microsoft  SQL Express). Trong bài hướng dẫn này, mình đang sử dụng SQL server 2012 Express.

 • Tùy chọn Create database if it doesn’t exist cho phép bạn có thể tự tạo ra database của nopCommerce nếu nó không tồn tại, ở bài viết sẽ sử dụng tùy chọn này vì là khởi tạo lần đầu nên nó chưa tồn tại.
 • SQL Server name : Cung cấp IP hoặc thể hiện (instance) của Microsoft SQL Server (hoặc Microsoft SQL Express)
 • Database name : Tên cơ sở dữ liệu bạn tự đặt
 • Chế độ xác thực SQL bạn có 2 lựa chọn : Use SQL Server account, Use integrated Windows authentication. Nếu bạn phát triển theo team và triển khai trên server đi thuê thì lên dùng Use SQL Server account và dùng khi Use integrated Windows authentication phát triển một mình trên máy tính cá nhân của mình, ở đây mình lựa chọn : “Use SQL Server account”.

      Sau khi điền đầy đủ thông tin nhấn vào nút cài đặt (Install):


   Bạn chờ đợi trong khi nopCommerce tiến hành cấu hình và cài đặt cơ dỡ dữ liệu mặc định cho bạn


Nếu cài đặt thành công sẽ hiển thị giao diện cửa hàng mặc định của nopCommerceBạn kiểm tra trang quản trị bên trong bằng việc đăng nhập theo tài khoản mà bạn đã điền ở bên trên:
    Màn hình giao diện Admin.Bạn đăng nhập SQL kiểm tra vào kiểm tra cơ sở dữ liệu, đẩy đủ các bảng :


   Như vậy, Bạn đã đẩy đủ môi trường để phát triển ứng dụng thương mại điện tử của bạn với nopCommerce.