Câu 1: Đốt hỗn hợp bột S và Zn trong bình kín theo tỉ lệ 1 : 2 về khối lượng. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn X.

Cho X phản ứng với dung dịch HCl dư thu được khí Y.

Xác định thành phần của khí Y (S = 32, Zn = 65).

Giải

Tỉ lệ theo số mol của S và Zn =132:265

Phương trình hóa học: +

ns < nZn  Zn dư.

Chất X gồm ZnS và Zn

+22+2+22+2.

Khí Y gồm: H2S, H2.