OXIDE
1. Định nghĩa : Oxide là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi
        VD: oxit sắt từ Fe3O4, sulfur dioxide SO2,…

2. Acidic oxide: Thường là oxide của phi kim, và tương ứng với một axit
                                                                + dung dịch base  muối và nước

    - Đọc tên : ( tiền tố ) tên phi kim + ( tiền tố ) oxide
        + CO2 : carbon dioxide => acid H2CO3

       + SO : sulfur dioxide  => acid H2SO3
       + P2O5 : Diphosphorus pentoxide => acid H3PO4

      Tiền tố:  - Mono: nghĩa là 1.
          - Đi  : nghĩa là 2.
          - Tri     : nghĩa là 3.
          - Tetra : nghĩa là 4.
          - Penta : nghĩa là 5.

3. Base oxide : Thường là oxide của kim loại, và tương ứng với một bazơ
                                                                + dung dịch acid  muối và nước
        - Đọc tên : tên phi kim (Hóa trị) + oxide
        + K2O : Potasium oxide        => base KOH

        + CuO : Copper (II) oxide     => base Cu(OH)2.
         Kim loại có nhiều hóa trị : Cu có hóa trị I, II
                                                       Fe có hóa trị II, III
                                                       Cr có hóa trị II, III