SALT (MUỐI)

1. CTHH: gồm 2 phần: kim loại và gốc axit. VD: Na2SO4, CaCO3,…loại
        Đọc tên : Tên kim loại (hóa trị) + tên gốc axit 
                  NaCl
 : Sodium chloride
                  ZnSO4 : Zin sulfate
   
                  FeCO3 : Iron (II) carbonate                        

2. Muối trung hòaNa2SO4, CaCO3,…
3. Muối axit: NaHSO4, NaHS, NaHSO3,…