Lý thuyết

Nếu bạn chạy thử đoạn code ở màn hình bên phải, bạn sẽ gặp lỗi.

Lúc này, lỗi SQL sẽ được hiển thị ở dưới cùng mỗi testcase. Bạn sẽ thấy:

ERROR: relation "this_is_a_table_name" does not exist

Đoạn này sẽ cho bạn biết vấn đề bạn gặp phải trong phần code SQL của mình (bằng tiếng Anh). Ở trường hợp trên, đoạn code báo lỗi là "Không tồn tại quan hệ (bạn có thể hiểu đơn giản quan hệ chính là bảng) có tên là this_is_a_table_name. Để sửa nó, bạn cần thay đổi tên của mối quan hệ là film. Bởi vì hiện tại chúng ta chỉ có một quan hệ là film trong cơ sở dữ liệu.

Trong quá trình làm bài tập, ắt hẳn chúng ta sẽ không tránh khỏi việc gặp lỗi, hãy tận dụng những thông báo ERROR này nhiều nhất có thể bạn nhé!

-- Try running me!
SELECT * FROM this_is_a_table_name;