Đăng nhập - Quên mật khẩu - không xác minh được tính toàn vẹn, ko có mục tin cậy trong VPN
  - Chức năng quên mật khẩu 
  - Cài lại app : iOS      https://bit.ly/mobisale-i3
                              Android : http://bit.ly/mobisale-a3
  - Anh/chị liên hệ HR cập nhật thông tin Vùng miền bán, chi nhánh bán  

Hợp đồng tồn , không bán được hàng
   Dear Anh/chị FTQ
   Nhờ anh/chị hỗ trợ quy trình nhé!

Không tìm thấy chính sách , không thấy giá

Kibana

http://kibana.isc.net/login?next=%2F#?_g=()


 - Em gửi log khanhhc2@fpt.com.vn

   url: /api/mbs/pricestatement/GetPriceStatement

 - Chính sách bán hàng nhờ anh chị liên hệ MKT hỗ trợ giúp em 

Trùng mac box 

  Tồn 3 mac trung nhau trên phiếu . nhờ hỗ trợ xóa 2 mác box trên phiếu thông tin để sale lên HĐ 
   =>  FTQ xử lý

Không nhận được tin nhắn SMS điện thoại
   Dear a/c @ISC.SU2.Ticket
   Nhờ a/c kt giúp tín hiệu sms.