Đề kiểm tra Hình học 11 chương 2 trung tâm GDTX Quảng Điền – TT. Huế

 

TTGDTX QUẢNG ĐIỀN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ---------------------- HÌNH HỌC 11 – CHƯƠNG II Thời gian làm bài: 45 phút Mã đề: A Đề bài: Cho hình chóp S.ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC. a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (MNP) và (SAB). b) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (BMP) và (ANC). c) Chứng minh đường thẳng MN song song với mặt phẳng (ABP). d) Chứng minh hai mặt phẳng (ABC) và (MNP) song song với nhau. TTGDTX QUẢNG ĐIỀN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ---------------------- HÌNH HỌC 11 – CHƯƠNG II Thời gian làm bài: 45 phút Mã đề: B Đề bài: Cho hình chóp S.ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC. a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (MNP) và (SBC). b) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (CMN) và (ABP). c) Chứng minh đường thẳng AB song song với mặt phẳng (MNC). d) Chứng minh hai mặt phẳng (ABC) và (MNP) song song với nhau. TTGDTX QUẢNG ĐIỀN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ---------------------- HÌNH HỌC 11 – CHƯƠNG II Thời gian làm bài: 45 phút Mã đề: C Đề bài: Cho hình chóp S.ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC. a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (MNP) và (SAC). b) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (ANP) và (BCM). c) Chứng minh đường thẳng NP song song với mặt phẳng (MBC). d) Chứng minh hai mặt phẳng (ABC) và (MNP) song song với nhau.

Nhận xét