Đề cương học kì 1 môn lịch sử lớp 6, trường THCS Phước Nguyên, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021
ĐỀ CƯƠNG ÔN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I -SỬ 6- 2020-2021 I. Trắc nghiệm : Khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước ý trả đúng Câu 1: Kim Tự Tháp là thành tựu về kiến trúc của quốc gia cổ đại nào? A. Ai Cập B. Trung Quốc C. Ấn Độ D. Lưỡng Hà Câu 2: Đấu trường Colide là thành tựu văn hóa của quốc gia cổ đại nào? A. Hi Lạp B. Lưỡng Hà C. Rô ma D. Ai Cập Câu 3. Vì sao người Ai Cập cổ đại sớm giỏi về hình học? A. Do nhu cầu xây dựng các kim tự tháp D. Do họ có tục ướp xác sau khi chết B. Do người Ai Cập thường xuyên di chuyển vị trí của các cung điện C. Do nhu cầu đo đạc lại ruộng đất hàng năm do phù sa sông Nil bồi đắp Câu 4. Vì sao người Ai Cập cổ đại sớm giỏi về y học? A. Do nhu cầu xây dựng các kim tự tháp D. Do họ có tục ướp xác sau khi chết B. Do người Ai Cập thường xuyên di chuyển vị trí của các cung điện C. Do nhu cầu đo đạc lại ruộng đất hàng năm do phù sa sông Nil bồi đắp Câu 5. Nước Văn Lang được thành lập vào thời gian nào? A. Thế kỉ V.TCN B. Thế kỉ VI T.CN C. Thế kỉ VIIT.CN D. Thế kỉ VIIIT.CN Câu 6. Người thủ lĩnh bộ lạc Văn Lang đã hợp nhất bao nhiêu bộ lạc thành một nước? A. 13 bộ lạc B. 14 bộ lạc C. 15 bộ lạc D. 25 bộ lạc Câu 7. Các vua Hùng đóng đô ở đâu? A. Cổ Loa B. Bạch Hạc (Phú Thọ) C. Mê Linh D. Tô Lịch Câu 8. Ý nghĩa của thuật luyện kim và nghề trồng lúa nước ra đời là gì? A. Tạo cho sản xuất phát triển, hình thành các bộ lạc lớn B. Khiến cây lúa trở thành cây lương thực chính và con người định cư lâu dài ven các vùng sông lớn C. Làm cho xã hội phân hóa, nhà nước Văn Lang ra đời D. Khiến sự phân công trong lao động hình thành Câu 9. Tướng giặc bị giết trong cuộc kháng chiến chống quân Tần xâm lược là A. Cao Lỗ B. Đồ Thư C. Nồi hầu D. Triệu Đà Câu 10: Nghề trồng lúa nước ở nước ta xuất hiện từ thời kì nào? A. Thời Phùng Nguyên – Hoa Lộc B. Thời Hòa Bình- Bắc Sơn C. Thời văn hóa Đông Sơn D. Thời nhà nước Văn Lang Câu 11. Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm của nhân dân ta được tổ chức vào ngày A. 3-10 âm lịch B. 10-3 âm lịch C. 10-3 dương lịch D. 3-10 dương lịch Câu 12. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương (giỗ Tổ) của Việt Nam năm 2012 A. được Unessco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại B. tiêu biểu cho sự phát triển của nền văn hóa Đông Sơn C. phản ánh đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang D. là sự kết hợp của văn hóa Văn Lang và Âu Lạc Câu 13. Vì sao người Phùng Nguyên –Hoa Lộc định cư lâu dài ven các vùng có những con sông lớn ? A. Vì sản xuất phát triển, hình thành các bộ lạc lớn, con người sống quây quần lại B. Vì thuật luyện kim và nghề trồng lúa ra đời, cây lúa trở thành cây lương thực chính C. Vì sống gần sông sẽ có nguồn nước dồi dào và nguồn thủy sản D. Vì đã có sự phân công trong lao động hình thành trong cộng đồng người nguyên thủy II. Tự luận 1. Nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang? Theo em nguyên nhân nào là quan trọng nhất? Vì sao? .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 2/ Hoàn thành sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang 3.Trình bày bộ máy nhà nước Văn Lang ( dựa theo sơ đồ trên) và nhận xét ? .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 4. Trình bày đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang ? Chúng ta hiện nay còn giữ được những nét đời sống văn hóa tinh thần nào của thời kì này? Đời sống tinh thần .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Những nét văn hóa, tinh thần của thời kì này còn gìn giữ đến ngày nay : …………….. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 5.Chúng ta còn sử dụng những thành tựu nào của văn hóa cổ đại ? Trong các thành tựu đó em thích nhất thành tựu văn hóa nào? Vì sao ? .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................

Nhận xét