Đề cương học kì 1 môn sinh học lớp 6, trường THCS Phước Nguyên, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021
Trường THCS Phước Nguyên Tổ Lý - Hóa –Sinh – Công Nghệ - Tin Học ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỌC KÌ I MÔN SINH HỌC 6 NĂM HỌC 2020 – 2021 I. Trắc nghiệm: Câu 1: Biểu bì của lá có cấu tạo A. Gồm nhiều lớp tế bào có chức năng bảo vệ. B. Gồm nhiều lớp tế bào có vách ngoài dày. C. Gồm một lớp tế bào, có lớp ngoài mỏng, xếp lộn xộn. D. Gồm một lớp tế bào không màu trong suốt, có vách ngoài dày, xếp rất sát nhau. Câu 2: Các tế bào thịt lá ở phía trên có chức năng chính là A. hô hấp. C. trao đổi khí. B. chế tạo chất hữu cơ. D. thoát hơi nước. Câu 3: Khi lượng khí cacbonic trong không khí tăng lên khoảng 0,2% thì cây A. sẽ quang hợp rất tốt. C. cây quang hợp chậm lại. B. cây sẽ quang hợp bình thường. D. cây sẽ bị đầu độc và sẽ chết. Câu 4: Cây hô hấp qua bộ phận nào của cây? A. Rễ. B. Thân. C. Lá. D. Tất cả các cơ quan của cây. Câu 5: Lá của cây mây biến dạng theo kiểu A. Tua cuốn. B. lá vảy. C. tay móc. D. lá bắt mồi. Câu 6: Những lá cây nào cho dưới đây thuộc loại lá đơn? A. Dâm bụt, mồng tơi, mít. B. Dâm bụt, mồng tơi, me. C. Hoa hồng, phượng, mít. D. Phượng, nhãn, mít. Câu 7: Những lá cây nào sau đây có gân lá song song? A. Mía, sắn, dâu. B. Tre, mía, lúa. C. Dâu, ổi, tre. D. Mía, bèo lục bình, mít. Câu 8: Những lá cây nào sau đây có gân lá hình mạng? A. Tre, mía, dâu. B. Ổi, lúa, dưa hấu. C. Dâu, ổi, bưởi. D. Bầu, hành, bí đỏ. Câu 9: Sự sắp xếp lá trên thân có đặc điểm A. xếp thẳng hàng ngang. B. xếp so le nhau. C. xếp thành hàng dọc. D. xếp chồng lên nhau. Câu 10: Gân lá có chức năng A. nâng đỡ lá. B. vận chuyển chất hữu cơ. C. vận chuyển các chất cho phiến lá. D.vận chuyển nước và muối khoáng. Câu 11: Cắt một đoạn cành có đủ mắt, chồi cắm xuống đất ẩm gọi là A. chiết cành. B. giâm cành. C.tỉa cành. D. ghép cành. Câu 12: Cây quang hợp bình thường ở nhiệt độ A. từ 150C → 200C B. từ 150C → 250C C. từ 200C → 300C D. từ 250C → 300C II. Tự luận: Câu 1: Quan sát các kiểu sắp xếp là trên thân. Em hãy giải thích ý nghĩa sinh học của nó. Câu 2: a/ Thế nào gọi là quang hợp? Viết sơ đồ tóm tắt của quang hợp. Nêu ý nghĩa của quang hợp. b/ Tại sao vào những ngày trưa hè nắng nóng, ngồi dưới bóng cây có tán lá rộng lại thấy thoải mái, dễ chịu? Câu 3: Sự thoát hơi nước có ý nghĩa gì đối với cây? Tại sao khi bứng cây đi trồng nơi khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt ngọn? Câu 4: Sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì? Lá của một số loại cây xương rồng biến thành gai có ý nghĩa gì? Câu 5: Muốn củ khoai lang không mọc mầm thì phải cất giữ thế nào? Em hãy cho biết người ta trồng khoai lang bằng cách nào. Tại sao không trồng bằng củ? Câu 6: Vì sao cần trồng cây theo đúng thời vụ? Câu 7: Tại sao ban đêm không nên ngồi dưới gốc cây có tán lá rộng hoặc để hoa nhiều trong phòng ngủ? Câu 8: Tại sao đối với cây ăn quả người ta thường chọn phương pháp chiết cành để nhân giống nhanh chóng? -Hết-

Nhận xét