Cloud Essentials - Tổng quan về điện toán đám mây


Khóa học sẽ cung cấp một cái nhìn cơ bản và tổng quan về lĩnh vực điện toán đám mây và các công nghệ điện toán đám mây mới nổi.

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu chung

 • Cung cấp kiến thức về điện toán đám mây.
 • Tìm hiểu về mô hình của điện toán đám mây.
 • Các tình huống sử dụng và cách lựa chọn mô hình đúng đắn của Cloud.
 • Hệ sinh thái của Cloud Computing
 • Giới thiệu một số nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn.

Phần 2: Giới thiệu chi tiết về Amazon Web Services (AWS):

 • Lịch sử của AWS
 • Các mô hình dịch vụ của AWS
 • Tính năng Elastic
 • Bảo mật và làm việc với IAM
 • Cơ sở hạ tầng của AWS trên toàn cầu
 • Các dịch vụ do AWS cung cấp
 • Dịch vụ Compute
 • Hạ tầng lập trình
 • Quản lý các dịch vụ.

Phần 3: Các chương bài giảng.

 • Giới thiệu về điện toán đám mây
 • Hệ sinh thái điện toán đám mây
 • Lịch sử AWS
 • Bảo mật và IAM
 • Các dịch vụ của AWS
 • Dịch vụ Compute
 • Cơ sở hạ tầng lập trình

Phần 4: Các yêu cầu

 • Đọc, hiểu các tài liệu được khóa học đưa ra trong từng phần.
 • Hoàn thành các câu hỏi được đưa ra cuối mỗi bài học.

Câu hỏi:

Nội dung của khóa học không đề cập đến nội dung nào sau đây? (Chọn nhiều đáp án)

A. Lập trình hướng đối tượng

B. AWS và các dịch vụ của AWS

C. Hệ sinh thái Cloud Computing

D. Giái thuật lập trình và các ứng dụng.


Nhận xét

 1. Đáp án
  A. Lập trình hướng đối tượng
  D. Giái thuật lập trình và các ứng dụng.

  Trả lờiXóa

Đăng nhận xét