Case xin link tải app - cập nhật version


Xử lý lỗi app

Anh/chị lên App Store/ CH Play để tải app saleclub dùng nhé.

Hoặc 
Anh chị vui lòng cài app theo link bên dưới
App v3 :
iOS http://bit.ly/mobisale-3
Android : http://bit.ly/mobisale-a3

App v4 (sale club) :
iOS http://bit.ly/mbs-i
Android : http://bit.ly/mbs-a