Case active IMEI

Account mbs của em là Hni.Quyhtk2

Imei máy điện thoại mới là: 069F5F781D0B00B3


Xử lý lỗi active IMEI
Anh gỡ app cài lại theo link dưới đây, sau khi cài xong vào app lấy lại IMEI rồi tìm lại trên tool nhé.

App v3 :

iOS http://bit.ly/mobisale-3
Android : http://bit.ly/mobisale-a3

anh/chị lên app store/ ch play để tải app saleclub dùng nhé.

Case 

Em không login được ạ. 

Hệ thống báo không tìm được imei anh ạ.


Mình báo trưởng phòng hoặc HR lên tool Inside cập nhật lại device IMEI của acc nhé.