Case

Dear FTQ,

 

Nhờ FTQ kích hoạt IMEI MBSV3 giúp IBB.

Do bạn trint21 thuộc phòng IBB4 quản lí, nhưng e chưa được cấp INS nên ko kích hoạt IMEI cho bạn đc. Nhờ FTQ hỗ trợ giúp ạ.

Xử lý 1
Dear anh/chị,
Anh chị cài lại app bản mới nhất (cài theo link bên dưới), sau khi hoàn tất anh/chị vào app lấy lại IMEI, kèm theo acc mobisale v3 muốn kích hoạt gửi lại cho em nhé.
Link
ios: https://bit.ly/mobisale-i3

Xử lý 2
Dear a Trường,
E gửi số IMEI
Nhờ a hỗ trợ giúp e.


Xử lý 3
Dear anh chịNhờ anh chị vào Inside tìm kiếm "Hcm.trint21" giúp em, có đầu HCM nữa ạ


Công


Xử lý 4

Dear Công,

Anh đã thao tác cả rồi không chọn khác phòng nên không kích hoạt đc.

Acc này đang tạo cho PKD4-SG2Xử lý 5
Dear @Nguyen Thi Trang (FTEL FHR HCM) @Nguyen Thi Minh Tan (FTEL FHR HCM),
Nhờ Trang và Tân hỗ trợ kích hoạt imei giúp chi nhánh nhé
Công