Case quên mật khẩu

Xử lý 

Trường hợp quên mật khẩu, nhờ anh chị sử dụng chức năng Quên mật khẩu trên app giúp em.


Xử lý 2
Dear anh/chị,
ISC đã hỗ trợ reset pass nhé.
Pass mới:  Hni.annd17

truongvn6@fpt.com.vn
VÕ NHỰT TRƯỜNG