1.2 Đăng nhập - không lên được hd tỉnh khác

 


Case 
Anh chị cho em hỏi sao ứng dụng saleclup của em không lên được hd tỉnh khác ạ, và cho em xin các đầu mối để hỗ trợ ạ
Xử lý 1
anh báo HR chi nhánh add thêm tỉnh thành cho mình nhé
Nhận xét