Case 
Anh chị cho em hỏi sao ứng dụng saleclup của em không lên được hd tỉnh khác ạ, và cho em xin các đầu mối để hỗ trợ ạ
Xử lý 1
anh báo HR chi nhánh add thêm tỉnh thành cho mình nhé