1.11 Đăng nhập - DTKD chưa kích hoạt

 


Dear Anh/chị ISC !
Hiện tại NDH có 1 acc ĐTKD : 0915369259 - Trần Mạnh Cường , tài khoản này hiện không đăng nhập được trên App Saleclub . Hiện đang báo lỗi tài khoản chưa được kích hoạt . Nhờ anh/chị hỗ trợ giúp em trường hợp này ạ .
Thanks All!
Dear anh @Tran Tien Dung (FTEL V3 NDH),Nhờ anh mail HR hỗ trợ kích hoạt account giúp em
Nhận xét