Case
Dear ISC,Em có tải MBS v3 và báo lỗi không xác minh được tính toàn vẹn, ko có mục tin cậy trong VPN. Em gửi ảnh đính kèm.Nhờ ISC xem xét và hỗ trợ fix giúp em để phục vụ công việc với ạ.Em cảm ơn!

 


Xử lý 1
Chị xóa app và thử tải lại theo link dưới đây:
iOS http://bit.ly/mobisale-3Android : http://bit.ly/mobisale-a3

Thanks & Best Regards.

----------------------------------------------

Nguyen Linh Duong (Mr.)


Xử lý 2

Link báo lỗi ạ!


Xử lý 3
Chị xóa app và thử tải lại theo link dưới đây:

Thanks & Best Regards.

----------------------------------------------

Nguyen Linh Duong (Mr.)


Xử lý 4
Em đã cài đặt được. Thanks