Case

DNG03 đang có 1 nhân sự sau khi điện thoại cập nhật phần mềm xong thì app MBS báo lỗi Dữ Liệu Không Toàn Vẹn.

KT đã xóa app cài lại nhưng vẫn bị tình trang trên. Nhờ anh chị hỗ trợ kiểm tra giúp KT với ạ.


Xử lý 1

Anh báo nhân sự điều chỉnh thời gian trên điện thoại cho đúng thời gian thực rồi thử lại nhé.