Excel lịch trực 

Excel xử lý lỗi vudh
1. Phản hồi cho sale 

Chào anh/chị,

 

ISC đã ghi nhận thông tin

 

Thanks & Best Regards.

----------------------------------------------

Dong Hoan Vu (Mr.)

FPT Telecom

Information System Center (ISC)

Mobile: +84 909.16.4047

Email: vudh@fpt.com.vnDear a/c
2 HĐ này chưa ghi nhận thông tin hủy trên saleclub
Nhờ a/c @ftq.ticket hỗ trợ giúp em.

 

Thanks & Best Regards.

----------------------------------------------

Dong Hoan Vu (Mr.)

FPT Telecom

Information System Center (ISC)2.a. Check lỗi Lấy mã báo lỗi từ hình ảnh App MBS báo về
    *0xb2337592770
     Vào http://kibana.isc.net/ search lỗi đó

2.b. Filter theo CorrelationId để tìm họ những API được gọi liên hoàn 
     => tìm ra API lỗi và lý do lỗi 

2c. Tìm đơn hàng đó trong web admin , nhấn vô chỗ đã thanh toán , để xem log kibana của nó3. Phản hồi nếu đã sửa xong

Hi anh/chị,

 

Anh/chị vui lòng thử lại.

 

Thanks & Best Regards.

----------------------------------------------

Dong Hoan Vu (Mr.)

FPT Telecom

Information System Center (ISC)

Mobile: +84 909.16.4047

Email: vudh@fpt.com.vn
5. Nếu phức tạp reply all mail đó đến ftq.ticket@fpt.com.vn, để tạo ticket nhờ FTQ hỗ trợ

Dear FTQ

Nhờ anh/chị kiểm tra giúp ạ

Em cảm ơn


Thanks & Best Regards.

----------------------------------------------

Dong Hoan Vu (Mr.)

FPT Telecom

Information System Center (ISC)

Mobile: +84 909.16.4047

Email: vudh@fpt.com.vn11. Theo dõi queue, đơn hàng trên web-admin product, token 

    http://saleplatform.fpt.net/web-admin/             (product)
       Login
          Telegram : SalePlatform

        /help
        /token
               isc.vudh
          /a 1 Lấy token read stag

    /a 2 Lấy token read product (Nếu ko có quyền nói Haipv cấp cho)

Tìm Queue bị lỗi (chỉ xử lý lỗi A01 - A05)


Chạy lại queue bị lỗi đó 1 lần


Location - Master data
/d2d/v1/api/order-info/get-ward /order/v1/api/v1.0/order-info/get-ward/d2d/v1/api/order-info/cross-selling/validate-customer-info       /ftel-service/v1/api/v1.0/ftel-service/validate-address
/d2d/v1/api/order-info/cross-selling/get-permission-for-services
d2d/v1/api/order-info/cross-selling/validate-service-address

/d2d/v1/api/fptplay/device /order/v1/api/v1.0/fptplay/device
/d2d/v1/api/order/detail                     /order/v1/api/v1.0/order/get-detail-by-key

/d2d/v1/api/contract/detail /ftel-service/v1/api/v1.0/contract/detail


Tầng core build 
sale-platform-core-package
sale-platform-aggregation-package