0. Cấu hình - Check lỗi cơ bản

 

Excel lịch trực 
1. Phản hồi cho sale 

Chào anh/chị,

 

ISC đã ghi nhận thông tin

 

Thanks & Best Regards.

----------------------------------------------

Dong Hoan Vu (Mr.)

FPT Telecom

Information System Center (ISC)

Mobile: +84 909.16.4047

Email: vudh@fpt.com.vn2.a. Check lỗi Lấy mã báo lỗi từ hình ảnh App MBS báo về
    *0xb2337592770
     Vào http://kibana.isc.net/ search lỗi đó

2.b. Filter theo CorrelationId để tìm họ những API được gọi liên hoàn 
     => tìm ra API lỗi và lý do lỗi 

2c. Tìm đơn hàng đó trong web admin , nhấn vô chỗ đã thanh toán , để xem log kibana của nó3. Phản hồi nếu đã sửa xong

Hi anh/chị,

 

Anh/chị vui lòng thử lại.

 

Thanks & Best Regards.

----------------------------------------------

Dong Hoan Vu (Mr.)

FPT Telecom

Information System Center (ISC)

Mobile: +84 909.16.4047

Email: vudh@fpt.com.vn
5. Nếu phức tạp reply all mail đó đến ftq.ticket@fpt.com.vn, để tạo ticket nhờ FTQ hỗ trợ

Dear FTQ

Nhờ anh/chị kiểm tra giúp ạ

Em cảm ơn


Thanks & Best Regards.

----------------------------------------------

Dong Hoan Vu (Mr.)

FPT Telecom

Information System Center (ISC)

Mobile: +84 909.16.4047

Email: vudh@fpt.com.vn


11. Theo dõi queue, đơn hàng trên web-admin product, token 

    http://saleplatform.fpt.net/web-admin/             (product)
       Login
          Telegram : SalePlatform

        /help
        /token
               isc.vudh
          /a 1 Lấy token read stag

    /a 2 Lấy token read product (Nếu ko có quyền nói Haipv cấp cho)

Tìm Queue bị lỗi (chỉ xử lý lỗi A01 - A05)


Chạy lại queue bị lỗi đó 1 lầnNhận xét