Hóa 8 c1 KT 1 Tiết Chương 1 Nguyễn Chí Thanh

 


5. Khi xe ôtô đang chuyển động trên đường đột ngột phanh (thắng gấp). Hành khách trên xe sẽ như thế nào? Vì sao?

 

6. Khi có các lực tác động lên một vật thì độ lớn vận tốc của vật

 

7. Đường từ nhà Lan tới nhà Hùng dài 7,2km. Nếu đi với vận tốc không đổi là 1 m/s thì thời gian Lan đi từ nhà mình tới nhà Hùng là ?

 

8. Trạng thái của vật sẽ thay đổi như thế nào khi chịu tác dụng cùa hai lực cân bằng?

Nhận xét