Case : Tài khoản không được sử dụng voucher


Xử lý 
Voucher GTBB chỉ áp dụng cho account CS chị mail cho FTQ/HR hỗ trợ cập nhật lại thông tin account nhé!