2. Bookport - ko tìm thấy tập điểm

 


Case saleclub lỗi không tìm thấy tập điểm - trong khi app mbs lại thấy 

kibana
EndpointName /ftel-service/v2/api/v2.0/port/get-list-points-manual
EndpointName /d2d/v2/api/port/get-list-points-manual


Case Book tự động thất bại và không tìm thấy hạ tầng
IBB có lên HĐ cho khách hàng tại khu vực đường Bát Khối, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội nhưng trên saleclub luôn báo book tự động thất bại và không tìm thấy hạ tầng

Trong khi đó tại khu vực này có rất nhiều tập điểm còn port: HNIP471.205/HO; HNIP471.029/HO

Vậy nhờ ISC check thông tin và hỗ trợ xử lý để IBB lên được HĐ sớm cho khách

Xử lý 1 - 20221220

Dear anh @Nguyen Thanh An (annt54@fpt.com.vn), 
Nhờ anh kiểm tra giúp em địa chỉ này có hạ tầng không nhé!
{"Type":"2","Lat":"20.9995855","Lng":"105.8583591","Radius":250,"LocationId":4,"DistrictId":500000006,"WardId":392,"serviceType":0}


Nhận xét