Trắc Nghiệm CNTT Phần 1 – Phần cứng - 20 câu hỏi từ câu 41-60

 


41. Hãy cho biết 1 GB bằng bao nhiêu MB?
 
 
 
 
42. Hãy cho biết phần mềm nào là phần mềm mã nguồn mở?
 
 
 
 
43. Cổng USB nào sau đây có tốc độ sao chép dữ liệu nhanh nhất?
 
 
 
 
44. CPU là viết tắt của từ , bạn sử dụng lựa chọn nào?
 
 
 
 
45. Hãy cho biết đâu là trình duyệt web có mã nguồn mở?
 
 
 
 
46. Hãy cho biết đâu là phần mềm hệ thống (hệ điều hành)?
 
 
 
 
47. Hãy cho biết đâu là trình duyệt web của Microsoft?
 
 
 
 
48. Hệ thống các chương trình đảm nhận chức năng làm môi trường trung gian giữa người sử dụng và máy tính được gọi là?
 
 
 
 
49. Hệ thống máy tính bao gồm các thành phần:
 
 
 
 
50. Hệ thống nhớ của máy tính bao gồm:
 
 
 
 
51. Hệ thống thiết bị xuất thông tin của máy tính bao gồm đồng thời các thiết bị sau:
 
 
 
 
52. Hệ điều hành là gì, bạn sử dụng lựa chọn nào?
 
 
 
 
53. Hệ điều hành trên máy tính có chức năng gì?
 
 
 
 
54. Hệ điều hành Window có đặc điểm là:
 
 
 
 
55. Hex là hệ đếm gì?
 
 
 
 
56. Kết quả chuyển đổi số nhị phân 10110101 sang số thập phân là?
 
 
 
 
57. Hệ thống thiết bi xuất thông tin của máy tính bao gồm đồng thời các thiết bị sau:
 
 
 
 
58. Hệ điều hành là gì, bạn sử dụng lựa chọn nào?
 
 
 
 
59. Hệ điều hành trên máy tính có chức năng gì?
 
 
 
 
60. Hệ điều hành nào sau đây là hệ điều hành mã nguồn mở?
 
 
 
 

Nhận xét