Đề thi CNTT Phần 1 – Phần cứng - 20 câu hỏi từ câu 61-80 
61. Hệ điều hành Window có đặc điểm là:
 
 
 
 
62. Hex là hệ đếm gì?
 
 
 
 
63. Kết quả chuyển đổi số nhị phân 10110101 sang số thập phân là?
 
 
 
 
64. Khả năng xử lý của máy tính phụ thuộc vào… bạn sử dụng lựa chọn nào?
 
 
 
 
65. Chọn phát biểu đúng trong các câu sau:
 
 
 
 
66. Khi muốn lấy các nội dung từ mạng xuống máy tính, bạn sử dụng lựa chọn nào?
 
 
 
 
67. Khi làm việc trên một dự án của trường học, việc chia sẻ thông tin thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau thông qua một bài thuyết trình trực tuyến là một ví dụ của?
 
 
 
 
68. Khi muốn kết nối các máy tính trong 1 phòng học thì người ta sẽ dùng mạng gì?
 
 
 
 
69. Khi Windows không cho phép chọn một lệnh trên menu thì:
 
 
 
 
70. Lệnh nào dưới đây dùng để thoát khỏi hệ điều hành và khởi động lại máy tính?
 
 
 
 
71. Lệnh nào để tắt máy tính?
 
 
 
 
72. Linux là gì?
 
 
 
 
73. Lựa chọn nào cho biết đó không phải là hệ điều hành máy tính?
 
 
 
 
74. Màn hình giao diện Windows có các thành phần cơ bản là:
 
 
 
 
75. Mainboard là gì?
 
 
 
 
76. Mạng Intranet là gì?
 
 
 
 
77. Máy tính là gì?
 
 
 
 
78. Máy vi tính là hệ thống thiết bị điện tử được lắp ráp bởi các linh kiện điện tử và mạch vi xử lý. Nhìn bề ngoài máy tính bao gồm các bộ phận nào sau đây:
 
 
 
 
79. Máy in và Máy fax, thiết bị nào đưa thông tin vào máy tính:
 
 
 
 
80. Microsoft Word là loại phân mềm thuộc nhóm:
 
 
 
 

Nhận xét