DEFCON (400Mb) - Game PC

 


DEFCON đi tiên phong trong ý tưởng ‘rẻ không có nghĩa là dở’. Thật sự thì đại đa số nhà phê bình ngạc nhiên khi một game có kinh phí thấp như thế lại đạt chất lượng cao như vậy. DEFCON là ví dụ sớm thách thức mô hình sản xuất game của ngành công nghiệp này


Download : 

Download DEFCON  (windows)   :    

Nhận xét