8. Thuộc tính style trong HTML

 

1. Thuộc tính style trong HTML là gì?

Tất cả các thẻ HTML đều có thuộc tính style này. Đây là thuộc tính dùng để điều chỉnh cách hiển thị cho chính các thẻ HTML.

Cú pháp như sau:

1
<tagname style="CSS_PROPERTY">

Trong đó CSS_PROPERTY chính là những đoạn mã dùng để thiết lập giao diện cho chính thẻ đó. 

Giá trị của CSS_PROPERTY có dạng key:value, nếu có nhiều CSS thì sử dụng dấu ; để ngăn cách giữa chúng.

2. Cách sử dụng thuộc tính style trong HTML

Style background

Khi đặt background vào thuộc tính style thì bạn có thể thay đổi được màu nền cho thẻ HTML đó.

Ví dụ: Thiết lập background sang màu đỏ cho thẻ div.

1
<div style="background:yellow">Học HTML Style</div>Style font color

Bạn cũng có thể đổi màu cho font chữ bằng cách sử dụng thuộc tính color.

1
<div style="color:red">Học HTML Style </div>

Style font size

Thuộc tính font-size sẽ thay đổi kích thước của font chữ. Bạn hãy đặt nó vào style để áp dụng nhé.

1
<div style="font-size: 50px">Học HTML Style tại Freetuts.net</div>


3. Thêm nhiều CSS vào thuộc tính style

Để thêm nhiều hiệu ứng vào the style thì ta sẽ ngăn cách chúng bằng dấu chấm phẩy. 

1
<div style="font-size: 50px;color:red">Học HTML Style tại Freetuts.net</div>

Và còn rất nhiều hiệu ứng khác. Bạn có thể tham khảo thêm tại series học CSS nhé.Nhận xét