3.9. Hợp đồng - Đã Hủy, nhưng không ghi nhận

 


Case hủy đơn hàng


Case hủy hợp đồng
Đơn hàng đã lên hợp đồng không hủy ở MBS được
Nhờ Nam xem và hủy hợp đồng giúp


Case lỗi 
Box đã huỷ nhưng không lên PTC bán box mới được trên Saleclub Được

Case lỗi 

Nhờ anh chị kiểm tra giúp PDK HUK345502 đã hoàn tất BBTL nhưng SPF đang ghi nhận trạng thái PDK bình thường.Xử lý 

Xem có callback của namth22 không. Nếu ko có thì 
mail cho Trinh Hung Nam - namth22@fpt.com.vn

Nhận xét