3.9. Hợp đồng - Hủy bị lỗi khi chuyển phiếu thi công PTC

 

Case

Dear Anh/Chị

 

Nhờ Anh/Chị hỗ trợ giúp Chi nhánh thực hiện hủy dịch vụ Camera của hợp động LSAAA3245. KH lắp đặt mới TIN đã active Internet và Truyền hình.

@Hoang Van Dung (FTEL V2 LSN)Dear @Hoang Van Dung (FTEL V2 LSN)

 

          Dũng báo DVKH vào tool sau để hủy dịch vụ


Le Hong Nhung (FTEL FTQ HN) <NhungLH4@fpt.com.vn>
Dear chị,

 

Em có làm theo hướng dẫn nhưng không được, cụ thể như sau Nhờ em chị xem giúp chi nhánh ạ,

 Pham Thu Ha (FTEL V2 LSN) <HaPT13@fpt.com.vn>Dear @Pham Thu Ha (FTEL V2 LSN),

 

          Hệ thống thông báo rõ ràng thế rồi còn gì, PTC đang xử lý không thành công thì không thao tác được gì cả, muốn thao tác thì thực hiện 2 bước:

  1. Sale chuyển thi công.
  2. Kỹ thuật mở tình trạng PTC đang xử lý.

Le Hong Nhung (FTEL FTQ HN) <NhungLH4@fpt.com.vn>Vâng, em cảm ơn chị.

 

@Hoang Van Dung (FTEL V2 LSN) : @Hoang Van Canh (FTEL V2 LSN) làm theo hướng dẫn nhé.

 Pham Thu Ha (FTEL V2 LSN) <HaPT13@fpt.com.vn>Dear chị Nhung,

Hợp đồng này có 3 phiếu thi công trả về.

IBB thực hiện chuyển lại PTC đều báo thất bại.

Đơn hàng LSK234726 được TPKD/TPDVKH đề nghị hủy nhưng sau đó Không thao tác duyệt hủy được nên đã duyệt TỪ CHỐI HỦY.

Nhờ Chị hướng dẫn thêm giúp em.

@Hoang Van DungDear team MBS,

 

          Nhờ team kiểm tra giúp, sale chuyển thi công trên MBS hệ thống hiện thông báo chuyển thi công thất bại,


Le Hong Nhung (FTEL FTQ HN) <NhungLH4@fpt.com.vn>Dear anh @Trinh Hung Nam (FTEL ISC HCM),Nhờ anh Nam kiểm tra hỗ trợ giúp em

CôngDear Anh/Chị

ISC đã hỗ trợ


Nhận xét