Cuốn sách giáo khoa “Vở tập vẽ lớp 4” do Nhà xuất bản giáo Dục phát hành nhằm giúp các em học sinh lớp 4 có tài liệu để tập vẽ.