TRƯỜNG THCS & THPT LƯƠNG THẾ VINH BÀI KIỂM TRA VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN Năm học 2020 - 2021 Thời gian làm bài : 60 phút Họ và tên học sinh: ………………………..….. ……Ngày sinh:………………. Trường:………………………..................Số báo danh: ….……Phòng số:…. Giáo viên trông kiểm tra: …………………………. Số phách: Số phách: TT Câu hỏi Trả lời Đáp số 1 Một hình lập phương có cạnh là 7 dm . Tính diện tích xung quanh hình lập phương đó 2 Tìm số tự nhiên : 34578 34598 345, 8 100 100   x 3 Đổi 33 m2 420 cm2 = …………….cm2 4 Tìm tỉ số phần trăm của 45 và 8 5 Một cửa hàng bán một chiếc tủ lạnh với giá 4.200.000đ . Tính ra cửa hàng lãi 25% giá vốn . Giá vốn của chiếc tủ lạnh đó là bao nhiêu 6 Mai học bài lúc 8h10 phút ,bạn làm bài tập hết 1h15 phút rồi nghỉ giải lao 20 phút . Sau đó Mai ôn tập lại các môn hết 45 phút . Vậy Mai học xong lúc mấy giờ . 7 Hiệu của 2 số là 48,6 . Biết số bé bằng 0,25 lần số lớn . Số bé là 8 Một tấm vải khi giặt co mất 2% chiều dài ban đầu . Giặt tấm vải xong chỉ còn 29,4 m. Hỏi trước khi giặt tấm vải dài bao nhiêu m ? 9 Cho phân số 15 63 .Hãy tìm a sao cho khi lấy tử số phân số đó trừ đi a và lấy mẫu số phân số đó cộng với a thì được phân số bằng 1 5 .Vậy số a bằng? Điểm: Mã đề: 001 ĐỀ MINH HỌA SỐ 5 33233 10 Mẹ bé Na sinh bé Na năm 25 tuổi . Năm nay tuổi của mẹ gấp 6 lần tuổi bé Na. Hỏi số tuổi của bé Na hiện Nay 11 Trong hình bên, biết diện tích hình vuông là 24 m2 Tính diện tích hình tròn tâm O. 12 Có bao nhiêu số có dạng 12 11 x y chia cho 5 dư 1 và chia hết cho 9 13 Tìm số tự nhiên x biết 3 6 1 5 x   14 Cho hình thang ABCD ( có AB và CD là 2 đáy) , M là trung điểm của cạnh BC, diện tích của hình thang ABCD là 36 cm2 . Tính diện tích tam giác ADM 15 Tính 1 12 1 11 2 1 2 2 : 7 17 7 17 15 7 5             16 Tìm số tự nhiên có chữ số tận cùng là 5. Biết rằng nếu xóa chữ số 5 ở tận cùng thì số đó giảm đi 2021 đơn vị 17 Tìm chữ số tận cùng của A: A      11 13 15 ................ 2019 18 Nam có một số bi. Biết nếu xếp mỗi hộp 5 viên bi thì còn dư 3 viên bi . Nếu xếp mỗi hộp 2 viên hoặc 9 viên thì đủ . Hỏi số bi của Nam biết số bi đó nhiều hơn 119 và ít hơn 250 viên 19 Tìm x biết : 131313 1 1 1 : ........... 202020 1 2 2 3 9 10 x        20 Cho tam giác ABC, lấy M trên cạnh BC sao cho BM= 1 5  BC. Lấy N thuộc AC sao cho AN = 3 4  AC . Biết diện tích tam giác ABC bằng 90 cm2. Tính diện tích tam giác AMN B A O C D TRƯỜNG THCS & THPT LƯƠNG THẾ VINH BÀI KIỂM TRA VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN Năm học 2020 - 2021 Thời gian làm bài : 60 phút Họ và tên học sinh: ………………………..….. ……Ngày sinh:………………. Trường:………………………..................Số báo danh: ….……Phòng số:…. Giáo viên trông kiểm tra: …………………………. Số phách: Số phách: TT Câu hỏi Trả lời Đáp số 1 Một hình lập phương có cạnh là 7 dm . Tính diện tích xung quanh hình lập phương đó 196 2 dm 2 Tìm số tự nhiên : 34578 34598 345, 8 100 100   x x=8 3 Đổi 33 m2 420 cm2 = …………….cm2 330420 4 Tìm tỉ số phần trăm của 45 và 8 562,5 % 5 Một cửa hàng bán một chiếc tủ lạnh với giá 4.200.000đ . Tính ra cửa hàng lãi 25% giá vốn . Giá vốn của chiếc tủ lạnh đó là bao nhiêu 3.360.00 0đ 6 Mai học bài lúc 8h10 phút ,bạn làm bài tập hết 1h15 phút rồi nghỉ giải lao 20 phút . Sau đó Mai ôn tập lại các môn hết 45 phút . Vậy Mai học xong lúc mấy giờ . 10h30 phút 7 Hiệu của 2 số là 48,6 . Biết số bé bằng 0,25 lần số lớn . Số bé là 16,2 8 Một tấm vải khi giặt co mất 2% chiều dài ban đầu . Giặt tấm vải xong chỉ còn 29,4 m. Hỏi trước khi giặt tấm vải dài bao nhiêu m ? 30 m 9 Cho phân số 15 63 .Hãy tìm a sao cho khi lấy tử số phân số đó trừ đi a và lấy mẫu số phân số đó cộng với a thì được phân số bằng 1 5 .Vậy số a bằng? a= 2 Điểm: Mã đề: 001 ĐỀ MINH HỌA SỐ 5 33233 10 Mẹ bé Na sinh bé Na năm 25 tuổi . Năm nay tuổi của mẹ gấp 6 lần tuổi bé Na. Hỏi số tuổi của bé Na hiện Nay 5 tuổi 11 Trong hình bên, biết diện tích hình vuông là 24 m2 Tính diện tích hình tròn tâm O. 37,68 m2 12 Có bao nhiêu số có dạng 12 11 x y chia cho 5 dư 1 và chia hết cho 9 Có 2 số 13 Tìm số tự nhiên x biết 3 6 1 5 x   x = 7; 8; 9 14 Cho hình thang ABCD ( có AB và CD là 2 đáy) , M là trung điểm của cạnh BC, diện tích của hình thang ABCD là 36 cm2 . Tính diện tích tam giác ADM 18 cm2 15 Tính 1 12 1 11 2 1 2 2 : 7 17 7 17 15 7 5             2 3 16 Tìm số tự nhiên có chữ số tận cùng là 5. Biết rằng nếu xóa chữ số 5 ở tận cùng thì số đó giảm đi 2021 đơn vị 2245 17 Tìm chữ số tận cùng của A: A      11 13 15 ................ 2019 5 18 Nam có một số bi. Biết nếu xếp mỗi hộp 5 viên bi thì còn dư 3 viên bi . Nếu xếp mỗi hộp 2 viên hoặc 9 viên thì đủ . Hỏi số bi của Nam biết số bi đó nhiều hơn 119 và ít hơn 250 viên 198 viên 19 Tìm x biết : 131313 1 1 1 : ........... 202020 1 2 2 3 9 10 x        13 18 20 Cho tam giác ABC, lấy M trên cạnh BC sao cho BM= 1 5  BC. Lấy N thuộc AC sao cho AN = 3 4  AC . Biết diện tích tam giác ABC bằng 90 cm2. Tính diện tích tam giác AMN 54 cm2 B A O C D