TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI               Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn kiểm tra: VẬT LÝ    
Lớp: 7  Hệ: THCS
Thời gian: 45  phút  (Không tính thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC
I/ Trắc Nghiệm: ( 2 điểm)
Câu 1: Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền theo:
A. Đường cong B. Đường gấp khúc     C. Đường thẳng     D. Đường lượn sóng
Câu 2: Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm sáng song song thành một chùm sáng :
A. Song song          B. Phân kì            C. Hội tụ          D. Vừa song song vừa hội tụ
Câu 3: Những vật nào phản xạ âm tốt trong các vật sau?
A. Tấm kim loại B. Áo len C. Miếng xốp D. Rèm nhung
Bài 4: Mắt chỉ nhìn thấy vật khi:
A. Khi vật phát ra ánh sáng về các phía.
B. Khi ánh sáng từ vật truyền đi các phía.
C. Khi có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta.
D. Khi  các vật được đốt cháy sáng.
Bai 5: Khi có nguyệt thực thì :
A. Trái đất bị mặt trăng tre khuất. B. Mặt trăng bị trái đất tre khuất.
C. Mặt trăng không phản xạ áng sáng nữa.           D. Mặt trời không chiếu sáng
Bai 6: Gương cầu lồi được sử dụng để làm kính chiếu hậu gắn trên xe ôtô, mô tô vì:
 
A. Dễ chế tạo.
C. Cho ảnh rõ và to. 
B. Vùng quan sát phía sau qua gương rộng.
D. Cả 3 lý do trên.
 
Câu 7:  Trong các bề mặt dưới đây, bề mặt của vật phản xạ âm tốt nhất là:    
A. Bề mặt của một tấm kính.     B. Bề mặt gồ ghề của một tấm gỗ mềm.
C. Bề mặt của một tấm vải. D. Bề mặt của một miếng xốp.
Câu 8: Tiếng nói chuyện bình thường có độ to là bao nhiêu dB?
A. 60 dB B. 20dB            C. 80 dB D. 40 dB
II/ Tự Luận : ( 8 điểm)
Câu 9/ Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng? (1 đ)
Câu 10/ Cho một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng (hình bên)(3 đ)
a. Vẽ ảnh S’ của S tạo bởi gương?
b. Vẽ một tia tới SI cho tia phản xạ IR tương ứng?)                
                  S 
                                 


Câu 11/ Cho ví dụ 3 loại nhạc cụ và cho biết bộ phận nào của nhạc cụ đó phát ra âm thanh?(3đ)
Câu 12/ Tiếng sét và tia chớp được tạo ra gần như cùng một lúc, nhưng ta nhìn thấy tia chớp trước khi nghe thấy tiếng sét.Hãy giải thích tại sao?(1 đ)

                                                 --------------------HẾT--------------------