Họ và tên:……………………………….......................
Lớp: 6…… ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
MÔN: VẬT LÝ 6

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Máy cơ đơn giản chỉ có tác dụng làm đổi hướng của lực tác dụng là:
A. ròng rọc cố định.             B. đòn bẩy.
C. mặt phẳng nghiêng. D. ròng rọc động.

Câu 2. Khi làm lạnh một vật rắn thì:
A.thể tích và khối lượng của vật tăng. B. thể tích và khối lượng riêng của vật giảm.
C. thể tích giảm và khối lượng không đổi. D. khối lượng của vật tăng.

Câu 3. Khi làm nóng một lượng chất khí thì:
     A. khối lượng  riêng chất khí không đổi. B. khối lượng riêng lúc đầu giảm,sau tăng.  
     C. khối lượng riêng của chất khí giảm. D. khối lượng riêng của chất khí tăng.

Câu 4.Trong các câu sau, câu phát biểu sai là:
A. chất lỏng nở ra khi nóng lên co lại khi lạnh đi.
B. các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
C. khi làm nóng  một lượng chất lỏng, khối lượng của khối chất lỏng không thay đổi.
D. các chất khí khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

Câu 5.Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều, cách sắp xếp đúng là:
A. rắn, lỏng, khí . B. rắn, khí, lỏng.
C. khí, lỏng, rắn. D. khí, rắn, lỏng.

Câu 6. Nhiệt kế dầu là một dụng cụ được chế tạo dựa trên nguyên tắc :
A. sự nở vì nhiệt của chất rắn.            B. sự nở vì nhiệt của chất khí.
C. sự nở vì nhiệt của chất lỏng.              D. sự nở vì nhiệt củakim loại.

Câu 7.khi lợp nhà bằng tôn, người ta chỉ đóng đinh một đầu còn đầu kia để tự do là để :
A. tiết kiệm đinh.                                         B. tôn không bị thủng nhiều lỗ.
C. tiết kiệm thời gian đóng.                         D. tôn dễ dàng co dãn vì nhiệt.

Câu 8. Khi mở một lọ thủy tinh có nút thủy tinh bị kẹt, ta sẽ :
A. hơ nóng nút.            B. hơ nóng cổ lọ.
C. hơ nóng cả nút và cổ lọ. D. hơ nóng đáy lọ.

Câu 9. Quả bóng bàn bị bẹp, nhúng vào nước nóng thì phồng lên vì:
A. vỏ quả bóng bàn nóng lên nở ra.
B. vỏ quả bóng bàn bị nóng mềm ra và quả bóng phồng lên.
C. không khí trong quả bóng bàn nóng lên nở ra.
D. nước tràn qua khe hở vào trong quả bóng bàn.

Câu 10. Chỗ tiếp nối của 2 đầu thanh ray đường sắt lại có một khe hở là vì:
      A. không thể hàn 2 thanh ray lại được. B. khi nhiệt độ tăng thanh ray sẽ dài ra.
C. để vậy sẽ lắp các thanh ray dễ dàng hơn.            D.chiều dài thanh ray không đủ.
         
Câu 11. Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế y tế là:
A.100o C. B. 42o C. C. 37o C. D. 20o C.

Câu 12. So sánh về độ nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí ta nói:
A. Chất khí nở ít hơn chất lỏng, chất lỏng nở nhiều hơn chất rắn.
B. Chất khí nở nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở nhiều hơn chất rắn.
C. Chất khí nở nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở ít hơn chất rắn.
D. Chất khí nở ít hơn chất lỏng, chất lỏng nở ít hơn chất rắn.