TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN GIA LỘC

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

Tiết 27:Vật Lý 7  

Năm học 2019 - 2020


ĐỀ 1:

Bài 1: (2,0 điểm) 

a) Có mấy loại điện tích. Nêu sự tương tác giữa các loại điện tích.

b) Cọ xát thanh nhựa bằng một mảnh vải khô, biết thanh nhựa nhiễm điện âm. Khi đó mảnh vải nhiễm điện gì? Vật nào trong hai vật này nhận thêm êlectron?


Bài 2: (2,0 điểm) 

Tiến hành thí nghiệm: Cho dòng điện đi qua dây sắt.Ta thấy các mảnh giấy gắn trên dây sắt bị cháy.

a. Từ hiện tượng trên, em hãy cho biết dòng điện đã gây ra tác dụng gì với dây sắt.

b. Hãy kể tên một số dụng cụ, thiết bị thường dùng hoạt động dựa trên tác dụng đó của dòng điện.


Bài 3: (3,5 điểm) 

a) Dòng điện là gì?

b) Chất dẫn điện là gì ? Lấy ví dụ ?


Bài 4: (1,5 điểm) 

a. Vẽ được sơ đồ mạch điện gồm: nguồn điện (1 pin), một công tắc đóng, một bóng đèn, dây dẫn.

b. Dùng mũi tên biểu diễn chiều dòng điện trong sơ đồ mạch điện đã vẽ ở câu a)


Bài 5: (1,0 điểm) 

Giải thích tại sao khi trời hanh kho, dùng lược nhựa chải tóc, ta thấy các sợi tóc bị lược hút, kéo thẳng ra?


.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Hết .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .