Với mục đích giúp các em làm quen với các bài Test của chương trình tiếng Anh lớp 10 và đạt kết quả tốt trong các bài kiểm tra cũng như các kỳ thi, nhóm tác giả biên soạn cuốn sách Ôn Tập Và Kiểm Tra Tiếng Anh Quyển 10

Sách gồm có:

+ 12 bài kiểm tra 45’ cho trình độ đại trà để củng cố lại kiểu thức sau mỗi ba đơn vị bài học trong sách giáo khoa. Một số bài tập đánh dấu sao dành cho học sinh khá giỏi.

+ Giữa học kỳ 1 và giũa học kỳ II có 2 bài kiểm tra cho trình độ đại trà 60” và 2 bài kiểm tra nâng cao 90’.

+ Hết học kỳ 1 có 3 bải kiểm tra 60’ và 3 bài kiểm tra náng cao 90’.

Mỗi bài kiềm tra đều có đáp án và biếu điểm để các em có thể tự đánh giá trình của mình, đồng thời các bậc phụ huynh cũng có thể kiểm tra cho con em mình. Cuốn sách còn có thể dùng làm tải liệu tham khảo cho các bạn đồng nghiệp.